DJEP logo

footer logo footer logo

Consiliul Judeţean Iaşi

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Iași

 

DATE GENERALE

 

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Iaşi a fost înfiinţată, în conformitate cu prevederile OG 84/2001 privind înfiintarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.195/21.12.2004, ca serviciu public de interes judeţean cu personalitate juridică, prin reorganizarea serviciului de stare civilă din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Iaşi şi a formaţiunii teritoriale de evidenţă informatizată a persoanei.

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Iaşi este subordonată metodologic Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, iar funcţional şi financiar Consiliului Judeţean Iaşi. La rândul său, instituţiei îi sunt subordonate exclusiv metodologic cele 7 servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor organizate în judeţ în localităţile Iaşi, Paşcani, Hârlău, Târgu Frumos, Răducăneni, Scânteia şi Ţibăneşti, precum şi ofiţerii de stare civilă din cadrul tuturor primăriilor din judeţ.

 

 

Conducerea este asigurată de: 

 

 

Director executiv  Şef Serviciul de Stare Civilă 

Şef Biroul Coordonare și Control

Şef Biroul Ghișeu Unic  

 Maria-Carla Lozneanu

Tudor Minea 

Petronela Crucianu 

Mona-Ștefania Lăduncă

 

 

 

 

 

 

PROGRAM DE AUDIENȚE

 

Director Executiv  vineri 9-12

 

Șef Serviciu Evidența Persoanelor   vineri 9-12

Șef Serviciul de Stare Civilă vineri 9-12

Audiențele se desfășoară la sediul din șos. Bucium nr. 80.

 

PROGRAM DE LUCRU

Program de lucru cu publicul

luni - joi
7.30 - 16.00
vineri
7.30 - 13.30

Program de audienţe Director

vineri
9.00 - 12.00

Audienţele se desfăşoară la sediul din strada Otilia Cazimir nr.12-14.