DJEP logo

footer logo footer logo

Consiliul Judeţean Iaşi

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Iași

 

 

 

 

 

 

DATE GENERALE

 

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Iaşi a fost înfiinţată, în conformitate cu prevederile OG 84/2001 privind înfiintarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.195/21.12.2004, ca serviciu public de interes judeţean cu personalitate juridică, prin reorganizarea serviciului de stare civilă din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Iaşi şi a formaţiunii teritoriale de evidenţă informatizată a persoanei.

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Iaşi este subordonată metodologic Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, iar funcţional şi financiar Consiliului Judeţean Iaşi. La rândul său, instituţiei îi sunt subordonate exclusiv metodologic cele 9 servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor organizate în judeţ în localităţile Iaşi, Paşcani, Hârlău, Târgu Frumos, Podu Iloaiei, Răducăneni, Scânteia, Ţibăneşti și Butea, precum şi ofiţerii de stare civilă din cadrul tuturor primăriilor din judeţ.

 

 

Conducerea este asigurată de: 

 

 

Director executiv 

 

 

 șef Biroul Ghișeu Unic 

 șef Serviciul de Stare Civilă

 

 

 șef Biroul de Coordonare şi Control 

 

 

 

 

 

Maria Carla Lozneanu

 

 

 

 Mona Ștefania Lăduncă 

 Tudor Minea 

 Petronela Crucianu

 

 

 

 

 

 

Începând cu data de 23 noiembrie 2020 Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Iași eliberează acte de identitate și înscrie mențiunea de stabilire a reședinței în acestea numai pentru soluționarea unor cazuri deosebite (motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni notariale/bancare, alte motive justificate), întâlnite la nivelul județului Iași și care nu pot fi soluționate la nivelul unuia dintre cele 8 servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor operaționale în prezent.

    Detaliile suplimentare sunt prezentate în Secțiunea ACTE DE IDENTITATE

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.

.

.

.

 

    Link-uri utile: 

PROTECȚIA CONSUMATORULUI - INFOCONS

PROTECȚIA CONSUMATORILOR

 

 

 

www.fiipregatit.ro

PROGRAM DE AUDIENȚE

 

 

Director Executiv  vineri 9-12

 PROGRAM DE LUCRU

Program de lucru cu publicul

luni - joi
7.30 - 16.00
vineri
7.30 - 13.30

Program de audienţe Director

vineri
9.00 - 12.00

Audienţele se desfăşoară la sediul din șoseaua Bucium, nr.80, mun. Iași