DJEP logo

footer logo footer logo

Consiliul Judeţean Iaşi

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Iași

 

DATE GENERALE

 

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Iaşi a fost înfiinţată, în conformitate cu prevederile OG 84/2001 privind înfiintarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.195/21.12.2004, ca serviciu public de interes judeţean cu personalitate juridică, prin reorganizarea serviciului de stare civilă din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Iaşi şi a formaţiunii teritoriale de evidenţă informatizată a persoanei.

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Iaşi este subordonată metodologic Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, iar funcţional şi financiar Consiliului Judeţean Iaşi. La rândul său, instituţiei îi sunt subordonate exclusiv metodologic cele 9 servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor organizate în judeţ în localităţile Iaşi, Paşcani, Hârlău, Târgu Frumos, Podu Iloaiei, Răducăneni, Scânteia, Ţibăneşti și Butea, precum şi ofiţerii de stare civilă din cadrul tuturor primăriilor din judeţ.

 

 

Conducerea este asigurată de: 

 

 

Director executiv 

 

 

 șef Biroul Ghișeu Unic 

 șef Serviciul de Stare Civilă

 

 

 șef Biroul de Coordonare şi Control 

 

 

 

 

 

Maria Carla Lozneanu

 

 

 

 Mona Ștefania Lăduncă 

 Tudor Minea 

 Petronela Crucianu

 

 

 

 

 

 

Începând cu data de 23 noiembrie 2020 Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Iași eliberează acte de identitate și înscrie mențiunea de stabilire a reședinței în acestea numai pentru soluționarea unor cazuri deosebite (motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni notariale/bancare, alte motive justificate), întâlnite la nivelul județului Iași și care nu pot fi soluționate la nivelul unuia dintre cele 8 servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor operaționale în prezent.

    Detaliile suplimentare sunt prezentate în Secțiunea ACTE DE IDENTITATE

 

 

 

 

 

 

PROGRAM DE AUDIENȚE

 INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI,

REFERITOARE LA EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT DIN DATA DE 06.12.2020

 

l     Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Iași și cele 9 Servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor (Hârlău, Iași, Pașcani, Scânteia, Târgu Frumos, Răducăneni, Țibănești, Podu Iloaiei și Butea) aflate în coordonarea acesteia vor avea adaptat programul extins de lucru cu publicul atât în ziua premergătoare scrutinului, cât și în ziua alegerilor, astfel:

- în ziua de 5 decembrie 2020, între orele 08:00 - 16:00

- în ziua de 6 decembrie 2020, între orele 07:00 - 21:00

 

  

l  În zilele de 5 și 6 decembrie 2020, vor fi soluționate cu prioritate, cu sau fără programare prealabilă telefonică sau on-line, cererile pentru eliberarea actelor de identitate depuse de cetățeni pentru unul dintre motivele:

        - deteriorare act identitate;

        - pierdere, furt sau distrugere act identitate;

        - anulare act identitate

 

 

 

l  Actele de identitate care au expirat, începând cu data de 01.03.2020, își mențin valabilitatea pe toată perioada stării de urgență/alertă precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

 

 

 

 

În vederea prevenirii infectării cu coronavirusul COVID-19 și în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul țării, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Iași a dispus următoarele măsuri:

1. Toată corespondența adresată instituției se transmite strict prin mijloace electronice sau prin servicii poștale, fiind interzisă preluarea corespondenței direct de la petiționari, solicitanți sau reprezentanți ai unor persoane juridice.

2. Persoanele fizice care doresc să obțină informații sau să adreseze întrebări se pot adresa exclusiv telefonic sau prin mijloace electronice, utilizând numerele de telefon și fax și, respectiv, adresa de e-mail disponibile în secțiunea Contact.

            3. În incinta instituției este permis exclusiv accesul delegaților primăriilor și serviciilor locale de evidență a persoanelor din județ și numai pentru ridicarea certificatelor de stare civilă, după ce în prealabil au solicitat telefonic și au obținut o programare la secretariatul instituției. 

 

Director Executiv  vineri 9-12

 

 

Șef Serviciu Evidența Persoanelor   vineri 9-12

Șef Serviciul de Stare Civilă vineri 9-12

Audiențele se desfășoară la sediul din municipiul Iași, șoseaua Bucium, numărul 80, județul Iași.

 PROGRAM DE LUCRU

Program de lucru cu publicul

luni - joi
7.30 - 16.00
vineri
7.30 - 13.30

Program de audienţe Director

vineri
9.00 - 12.00

Audienţele se desfăşoară la sediul din șoseaua Bucium, nr.80, mun. Iași