DJEP logo

footer logo footer logo

Consiliul Judeţean Iaşi

Rămân numai atribuţiile Direcţiei judeţene.

 

Principalele atribuţii exercitate de instituţie sunt următoarele: :


 coordonează,îndrumă şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale;


 coordonează, îndrumă şi controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă ;


 actualizează Registrul judeţean de evidenţă a persoanei;

 


 furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenţă a persoanelor;

 

 utilizează şi valorifică Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;

 

 asigură emiterea certificatelor de stare civilă, a cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegator;

 

 aprovizionează serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor cu imprimatele necesare activităţii de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, distribuite de DEPABD;

 

 monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană;

 

 gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;

 

 ţin evidenţă şi păstrează registrele de stare civilă, exemplarul 2, şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primite. 

 

 verifică şi avizează/respinge dosarele de rectificare a actelor de stare civilă înaintate de primăriile din judeţul Iaşi

 

 verifică şi avizează/respinge dosarele de transcriere a certificatelor de stare
civilă întocmite în străinătate, dosare înaintate de primăriile din judeţul Iaşi

 

 soluţionează dosarele depuse de către cetăţeni la primării în vederea schimbării numelui pe cale administrativă 

 

 soluţionează dosarele de reconstituire a actelor de stare civilă

 

 la cererea instituţiilor prevăzute în Legea 119/1996 privind actele de stare civilă, eliberează extrase de stare civilă

 

 primeşte şi înaintează către DEPABD, în vederea soluţionării, cererile cetăţenilor de obţinere a Adeverinţei de atestare a cetăţeniei şi domiciliului

 

 

 PROGRAM DE LUCRU

Program de lucru cu publicul

luni - joi
7.30 - 16.00
vineri
7.30 - 13.30

Program de audienţe Director

vineri
9.00 - 12.00

Audienţele se desfăşoară la sediul din șoseaua Bucium, nr.80, mun. Iași