DJEP logo

footer logo footer logo

Consiliul Judeţean Iaşi

Informații pentru cetățeni

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Iași eliberează acte de identitate și înscrie mențiunea de stabilire a reședinței în acestea  numai pentru soluționarea unor cazuri deosebite (motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni notariale/bancare, alte motive justificate), întâlnite la nivelul județului Iași și care nu pot fi soluționate la nivelul unuia dintre cele 8 servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor operaționale în prezent.

     

   Consultați secțiunea Acte de identitate.

_______________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Persoane responsabile de solicitările pentru / accesul la informațiile de interes public :

 

Compartimentul Secretariat și Relații cu Publicul - pentru solicitări informații de interes public, în baza Legii nr.544/2001:

 

Cristina BOMPA

 

Elena MEȘTERU

 

Elena ȘERBAN

 

 

Telefon :  0232 / 277 201

Fax  :       0232 / 277 200

e-mail:     contact@djep-iasi.ro

 PROGRAM DE LUCRU

Program de lucru cu publicul

luni - joi
7.30 - 16.00
vineri
7.30 - 13.30

Program de audienţe Director

vineri
9.00 - 12.00

Audienţele se desfăşoară la sediul din șoseaua Bucium, nr.80, mun. Iași