DJEP logo

footer logo footer logo

Consiliul Judeţean Iaşi

ADEVERINŢĂ DE CETĂŢENIE ŞI DOMICILIU

DOCUMENTE NECESARE ELIBERĂRII CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DOMICILIULUI ŞI A CETĂŢENIEI ROMÂNE

  

    Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București eliberează, potrivit O.G. nr. 33/2002, astfel cum a fost aprobată, cu modificări prin Legea nr. 223/23.04.2002 și Ordinul ministrului Administrației și Internelor nr.696/05.09.1997, certificatul de atestare a domiciliului și a cetățeniei române.
Cererea însoțită de documentele necesare se depune la sediul D.J.E.P. Iași.

 

 

DOCUMENTE NECESARE:

 

 cerere scrisă în care petentul să menționeze motivul și țara în care îi este necesar certificatul de atestare a domiciliului și a cetățeniei române;

 

 copie xerox a cărții de identitate;

  

 procură specială în original și xerocopie dată fie la un notar public român sau la un notar public străin, dar să aibă aplicată Apostila conform Convenției de la Haga, fie la misiunea diplomatică a României din străinătate; obiectul procurii fiind solicitarea și ridicarea certificatului de atestare a domiciliului și a cetățeniei române.

 

 _______________________________________________________________________________________________PROGRAM DE LUCRU

Program de lucru cu publicul

luni - joi
7.30 - 16.00
vineri
7.30 - 13.30

Program de audienţe Director

vineri
9.00 - 12.00

Audienţele se desfăşoară la sediul din șoseaua Bucium, nr.80, mun. Iași