DJEP logo

footer logo footer logo

Consiliul Judeţean Iaşi

ELIBERAREA CĂRŢII PROVIZORII DE IDENTITATE

 

DOCUMENTE NECESARE:

 

 cererea pentru eliberarea actului de identitate; 

 

 3 fotografii mărimea 3x4 cm cu bandă albă de 7 mm. la bază;

 

 documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie și a prenumelui, a datei de naștere, a stării civile, a cetățeniei române, a adresei de domiciliu / adresei de reședință, original șicopie;

 

 chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii (1 leu)
  

 Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate și în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.

_______________________________________________________________________________________________PROGRAM DE LUCRU

Program de lucru cu publicul

luni - joi
7.30 - 16.00
vineri
7.30 - 13.30

Program de audienţe Director

vineri
9.00 - 12.00

Audienţele se desfăşoară la sediul din șoseaua Bucium, nr.80, mun. Iași