DJEP logo

footer logo footer logo

Consiliul Judeţean Iaşi

Formular-tip cerere informații de interes public

 

Model - Formular-tip cerere de informaţii de interes public


Denumirea autorităţii sau instituţiei publice .................

Sediul/Adresa.....................................
Data .................................


Stimate domnule/Stimată doamnă ......................................,


    Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate):
 ....................................................................
 

   Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate:


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Pe e-mail, la adresa ............................                          
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Pe e-mail în format editabil: ......... la adresa .............            
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Pe format de hârtie, la adresa ................................            
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    ..................................................................


    Sunt dispus să plătesc costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).


    Vă mulţumesc pentru solicitudine,
                                     ...............................
                                      semnătura petentului (opţional)


    Numele şi prenumele petentului ...................................
    Adresa la care se solicită primirea răspunsului/E-mail .............
    Profesia (opţional) ................................................
    Telefon (opţional) .................................................

 PROGRAM DE LUCRU

Program de lucru cu publicul

luni - joi
7.30 - 16.00
vineri
7.30 - 13.30

Program de audienţe Director

vineri
9.00 - 12.00

Audienţele se desfăşoară la sediul din șoseaua Bucium, nr.80, mun. Iași