DJEP logo

footer logo footer logo

Consiliul Judeţean Iaşi

RECTIFICAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ

     

 

     Cererea de rectificare a actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea, însoţită de actele doveditoare, se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă ori la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu al solicitantului.

     Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile, prin emiterea dispoziţiei de către primarul localităţii, care se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la data emiterii.

     Ofiţerul de stare civilă delegat, care primeşte cererea, o înregistrează şi, împreună cu actele doveditoare depuse de solicitant şi un referat motivat cuprinzând rezultatul verificărilor, o prezintă spre aprobare primarului localităţii, după ce în prealabil referatul a fost avizat de Şeful structurii de stare civilă, precum şi de Şeful Serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor.

 

 

_______________________________________________________________________________________________PROGRAM DE LUCRU

Program de lucru cu publicul

luni - joi
7.30 - 16.00
vineri
7.30 - 13.30

Program de audienţe Director

vineri
9.00 - 12.00

Audienţele se desfăşoară la sediul din șoseaua Bucium, nr.80, mun. Iași