DJEP logo

footer logo footer logo

Consiliul Judeţean Iaşi

SCHIMBAREA NUMELUI/PRENUMELUI

 

 

Dosarul de schimbare a numelui/prenumelui se depune la primăria (Serviciul de Stare civilă) în a cărei rază teritorială are domiciliul solicitantul.

 

Dosarul se va depune numai după trecerea termenului de 30 de zile calendaristice de la publicarea în Monitorul Oficial a cererii de schimbare a numelui.

 

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII NUMELUI SAU PRENUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ


 Certificatele de stare civilă (original şi copie legalizată la notarul public);

 C.I./B.I. (original şi copie legalizată la notarul public);

 consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;

 cazierul judiciar (valabil 6 luni) şi cazierul fiscal (valabil 15 zile) ale solicitantului;

 Senţinte judecătoreşti (dacă este cazul);

 un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care a fost publicat, potrivit art. 10, extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an;

 orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea susţinerea cererii sale (original şi copie legalizată la notarul public);

 după caz, procura în original (dupa caz, apostilată) şi traducerea legalizată a acesteia (pentru procurile întocmite la un notar în străinătate) precum şi copie după actul de identitate al împuternicitului.

 

ExceptiiMinor

 Pentru minor, cererea de schimbare a numelui se face, după caz, de părinţi sau, cu încuviinţarea autorităţii tutelare, de tutore. Dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la schimbarea numelui copilului, va hotărî autoritatea tutelară.

 Când cererea de schimbare a numelui minorului este făcută de către unul dintre părinţi, este necesar acordul celuilalt părinte, dat în forma autentică. Acordul nu este necesar în cazul în care celălalt parinte este pus sub interdicţie ori este declarat judecătoreşte dispărut sau decăzut din drepturile părinteşti.

 În cazul în care minorul a împlinit vârsta de 14 ani, cererea va fi semnată şi de acesta.

 Schimbarea numelui de familie al minorului se poate cere odată cu schimbarea numelui de familie al părinţilor sau separat, pentru motive temeinice.

 Schimbarea prenumelui minorului se poate cere oricând.

Persoană pusa sub interdicţie

 Pentru persoană pusă sub interdicţie, cererea de schimbare a numelui se face de către tutore, cu încuviinţarea autorităţii tutelare.

 În cazul în care părinţii copilului sunt decedaţi, necunoscuţi, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi ori dispăruţi sau decăzuţi din drepturile părinteşti şi nu a fost instituită tutela, în cazul în care copilul a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, precum şi în cazul în care instanţa judecătorească nu a hotărât încredinţarea copilului unei familii sau unei persoane, în condiţiile legii, cererea de schimbare a numelui minorului se face de către serviciul public specializat pentru protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean ori, după caz, a consiliului local, al sectorului municipiului Bucureşti

 

 

_______________________________________________________________________________________________PROGRAM DE LUCRU

Program de lucru cu publicul

luni - joi
7.30 - 16.00
vineri
7.30 - 13.30

Program de audienţe Director

vineri
9.00 - 12.00

Audienţele se desfăşoară la sediul din șoseaua Bucium, nr.80, mun. Iași