DJEP logo

footer logo footer logo

Consiliul Judeţean Iaşi

Legislație organizare și funcționare

Constituția României din 21 noiembrie 1991

legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355  

 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 

legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/215925  

 

Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române nr. 21/1991 

 

legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1464  

 

Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă 

 

legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/8624  

 

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil 

 

legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/210104

 

H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români 

legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/76002

 

H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea  Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă

legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/126502  

 

O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor 

 

legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/30375  

 

O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice 

 

legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41539 

 

O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români 

 

legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/63354PROGRAM DE LUCRU

Program de lucru cu publicul

luni - joi
7.30 - 16.00
vineri
7.30 - 13.30

Program de audienţe Director

vineri
9.00 - 12.00

Audienţele se desfăşoară la sediul din șoseaua Bucium, nr.80, mun. Iași