DJEP logo

footer logo footer logo

Consiliul Judeţean Iaşi

Legislație

 

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR IAŞI este organizată şi funcţionează în baza următoarelor acte normative:


 Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002 cu modificările şi completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 50/2004
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, aprobată prin Legea nr. 520/2004 şi modificată prin Legea nr. 430/2006; 

 O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romani, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 243/2009 cu modificările şi completările ulterioare; 

  Legea nr. 252/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează evidenţa persoanelor, eliberarea actelor de identitate şi activitatea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor; 

᠑ Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată  şi completată prin Legea nr. 201/2009;

 

 

 

᠑ Hotărârea Guvernului nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate  ale cetatenilor romani, precum si pentru stabilirea formei si continutului actelor de identitate,  ale dovezii de resedinta si ale cartii de imobi; 

᠑ Hotărârea Guvernului nr. 112/1997 privind organizarea activităţii de eliberare a cărţilor de identitate, procedura de preschimbare eşalonată a buletinelor de identitate actuale, precum şi aspectele privind termenele de valabilitate ale acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

᠑ Hotărârea Guvernului nr. 220/2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane; 

᠑ ᠑ Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

᠑ Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile publice; 

᠑ Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________PROGRAM DE LUCRU

Program de lucru cu publicul

luni - joi
7.30 - 16.00
vineri
7.30 - 13.30

Program de audienţe Director

vineri
9.00 - 12.00

Audienţele se desfăşoară la sediul din șoseaua Bucium, nr.80, mun. Iași