DJEP logo

footer logo footer logo

Consiliul Judeţean Iaşi

Reclamație administrativă

 

Model - Reclamaţie administrativă

 

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ........................

Sediul/Adresa ........................................................

Data .................

   

Stimate domnule/Stimată doamnă .........................................,

 

    Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform <LLNK 12001   544 10 201   0 18>Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât la cererea nr. .......... din data de ............... am primit un răspuns negativ, la data de ............., de la .................. (completaţi numele respectivului funcţionar)

   

Documentele de interes public solicitate erau următoarele: .............................

   

Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente: ........................

 

    Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de refuz al comunicării/netransmitere în termenul legal a informaţiilor de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

 

 

    Vă mulţumesc pentru solicitudine,

    .................................

(semnătura petentului)

 

 Numele şi adresa petentului ...............................

 Adresa ....................................................

 Telefon ...................................................

 Fax .......................................................

 PROGRAM DE LUCRU

Program de lucru cu publicul

luni - joi
7.30 - 16.00
vineri
7.30 - 13.30

Program de audienţe Director

vineri
9.00 - 12.00

Audienţele se desfăşoară la sediul din șoseaua Bucium, nr.80, mun. Iași